Posted by: remembering7 | March 22, 2008

Informaţii “preţioase”


D141/1:175-178 – liste cu propuneri pentru alegeri la nivel de Conferinţă. În anumite rubrici apar două nume (foarte rar) ceea ce sugerează că schimbările se făceau doar cu aprobarea Departamentului sau a Securităţii. Listele cu propunerile pentru schimbări se întorceau cu unul din nume tăiat cu roşu [înainte de alegeri].

180-187 – liste cu numere de telefon de la Uniune, Conferinţe, case parohiale şi cine răspunde.

Apropos de listele cu nume propuse pentru alegeri, in dosarul R80496:9, sursa informează despre alegeri la una din Conferinţe. Menţionează frământări şi tensiuni mari la alegerea viitorului preşedinte. Adunarea generală a fost nemulţumită de propunerea lui (…) ca preşedinte, unii au vociferat, iar alţii au plecat în timpul lucrărilor. Când s-a anunţat propunerea pentru preşedinte, inspectorul Cârstoiu (de la Departamentul Cultelor) a ieşit supărat din sală şi a trântit uşa. [documentele indică faptul că adunarea generală votase propunerea tăiată cu roşu, deşi ambele nume erau informatori]

D141/2:120 O altă notă despre aceleaşi alegeri, o altă sursă: “Cârstoiu era nervos şi întunecat.”

D150/5:82 Un raport alcătuit de George Cârstoiu, inspector al Departamentului Cultelor. Reţine atenţia insistenţa asupra intelectualilor adventişti (şi nu numai). Sunt menţionaţi prezbiteri, dintre intelectuali: Paul Gheorghe, Sandu Stroescu, Bujor Paul, Ene Paulini, Chiru Tudorel, Mureşan Aron, Lorand Szentagotai.

D150/5:85 Sunt menţionaţi Arcuş Paulina din Roman şi Mureşan Aron din Tulcea cu preocupări evanghelistice.

D150/5:86 Cazan Vasile şi Cazan Doina instruiesc muzical coruri în Cluj şi Chinari.

D150/5:87 Orban Cornelia este implicată în activităţi cu copiii.

D150/5:88 O listă de activităţi suspecte de tineret în bisericile neo-protestante. Nimic despre adventisti! [erau cuminţi]

D150/5:92-93 O statistică a intelectualilor neo-protestanţi (circa 1985). Dintr-un total de 4445, Baptiştii aveau 2583, Adventiştii 864 (din care 325 în Bucureşti), Penticostalii 536, iar Creştinii după Evanghelie 462.

D150/5:164-169 un nou raport despre intelectualitatea neo-protestantă (25.11.1986). Sunt date cifre pe judeţe şi menţionaţi cei mai activi. Surpriza o constituie judetul Teleorman, la vremea aceea cu cea mai numeroasa prezenţă adventistă: nici un intelectual adventist!

D141/2:112 un informator trimite organigrama Seminarului teologic adventist (29.04.1989)

D141/2:118 un alt informator trimite o listă a profesorilor de la Seminar

D141/2:119 o alta nota informativa despre cursurile intensive cu pastorii angajati fara studii seminariale.

D141/2:122 o informatoare transmite un raport despre numarul membrilor in fiecare biserica adventista din Bucuresti. Într-o notă adiţională, ofiţerul cere şi listele membrilor comitetelor de conducere ale bisericilor respective.

D141/2:125 o notă informativă conţinând numele, adresele, telefoanele pastorilor domiciliaţi în Bucureşti (inclusiv pensionari).

D141/2:126 În 7.03.88 o informatoare înaintează o nouă listă cu studenţii Seminarului teologic adventist. Nota ofiţerului (lt.col?): Să se ia de urgenţă măsuri de încadrare informativă a cadrelor didactice şi a studenţilor. În sarcina Mr. Spirache Gheorghe.

D141/2:127 O altă listă cu studenţii de la Seminar datată 9.01.1987.

D141/2:130 O listă similară datată 30.10.1981.

D141/2:131 Un alt informator trimite în 12.01.1982 o descriere sumară a studenţilor Seminarului teologica adventist. Nota ofiţerului: se vor face verificări pentru recrutare de surse informative din rândul acestora (urmează o listă de nume). Informatorul a primit sarcini în legătură cu viitoarele alegeri în bisericile adventiste din ţară.

D141/2:138 O listă a studenţilor Seminarului teologic adventist din 22.12.1976 cu menţiuni în dreptul unora dintre ei: unul locuieşte în apartamentul unui pastor emigrat (Cazan Titu), un altul exclus, etc. (note de mână)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: