Posted by: remembering7 | April 23, 2008

Folosirea mijloacelor speciale “T.O” şi “S”


D141/12:87 Vizita lui Stoeger de la Diviziunea Euro-Africa la Galaţi. Predica este înregistrată de Mihai Ciucă. Este cazat la hotel într-o cameră cu mijloace “T.O”. [ochiul şi timpanul]

Dosar I43578/1:1-11 Raport în urma confiscării unor materiale de la Crăciun Păun din Mihălceni, Vrancea, trimise de fiica sa Tudose Steluţa (Adventist Review, Echoes, Church-State relationships, Origin and Progress Our Day, partituri, etc). Se propun măsuri:

– prin ofiţerul ce răspunde de Matca şi şeful postului de Miliţie, supraveghere.

– supravegherea relaţiilor cu străinii.

– se vor folosi mijloacele “T.O” mobile în comuna Matca iar la locuinţa sa se vor introduce mijloace I.C.T. [înregistrare convorbiri telefonice]

– se va studia posibilitatea introducerii unor mijloace tehnice complexe la biroul său din cadrul comunităţii Tecuci.

– se va urmări dacă audiază emisiunile postului de radio autointitulat “Europa Liberă”, cu cine anume şi faţă de ce persoane colportează aceste ştiri cât şi reacţia acestora.

– raport cu propunere de atenţionare a lui (…) semnat de Lt. Col. Măgdălinoiu Gheorghe (12.06.1989), care spune despre (…) că a declarat că “dacă ar fi primit reviste cu un conţinut negativ le-ar fi predat organelor noastre. A spus că el este loial şi vrea să dovedească prin fapte aceasta.”

Dosar I43578/2 Conţine interceptările telefonice ale lui (…)

Dosar I163596 Dosar de urmărire a lui (…) Printre altele, se recomandă folosirea mijloacelor speciale “S” pentru interceptarea corespondenţei şi folosirea mijloacelor speciale “T.O” la domiciliul părinţilor.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: