Posted by: remembering7 | September 7, 2008

Cazul X


Serialul “Cazul X” urmăreşte traiectoria unei persoane (…) care trece pe rând şi alternativ prin rolurile de informator şi de urmărit. Este recomandată citirea posturilor în ordine pentru o înţelegere cronologică.

Încă din perioada când se afla la Seminarul Teologic de la Braşov-Stupini, securitatea se interesa de (…). Avea origine “burgheză” şi din această cauză era suspect. Este interesantă legătura făcută între apartenenţa la biserica Adventistă şi “Hitlerism”. La fel cum neparticiparea la activităţi sâmbăta era considerată sabotaj. Iată caracterizarea pe care i-o face ofiţerul (greşelile de ortografie corespund originalului):

„Are origine burgheză. . . . Este un element retras de anturajele lumii ci are relaţii numai în cadrul cultului respecativ şi cei care fac parte din acest cult. Prin aceasta devenind între ei ceilalţi cetăţeni un separatism prin care dă naştere la ura dintre culte şi mai pe urmă între naţionalităţi, ca prin aceasta să crească şovinismul şi ura de rasă şi de naţionalitate, ceea ce au vroit să creeze Hitlerismul prin intremediul credinţei şi a aşa zisului răsboi pentru cruce. S-a sustras de la serviciul militar invocând motive ca îşi urmează mai departe seminarul pentru a ajunge predicator. Caracterizare: este un element ridicat şi cu cunoştinţe profisionale bogate, a fost printre primii elevi la şcoală, dar pentru faptul că educaţia ce i s-a dat de către părinţi a devenit fanatic, nu vede decât numai atât cât le scrie în această carte, ca prin aceasta să nu poţi să ajungi niciodată la educarea sa pentru faptul că această plagă nesănătoasă s-a încarnat în el de mic copil şi este foarte greu să o scoţi în prezent. Nu este afemeiatic, ci păstrează cu stricteţe cele ce sunt prevăzute în cărţile lor. Nu este cunoscut cu alte vicii, ci şi el caută să converetască o serie de elemente, pe care să le atragă în rândurile lor, dar pentru faptul că în prezent munca politică s-a maturizat, a fost greu şi este este reu ca să mai corupă din elementele care cunos în oarecare măsură ce vrea Partidul. . . . Nu este înscris în niciuna din organizaţiile de mase ci este departe de cele ce vroieşte Partidul să facă din tineretul de astăzi. Nu este cunoscut cu manifestări ostile faţă de Regim şi faţă de clasa muncitoare pe faţă dar prin felul văd ei această religie izbeşte în îndeplinirea Planului de Stat, sabotând.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: