Posted by: remembering7 | September 18, 2008

Cazul X – 7


Din informator devine urmărit.

Documentele relevă o abordare diferită între conducătorii bisericii la acea vreme faţă de cererile Securităţii de a nu se predica despre “aspecte negative”, despre persecuţie, sau despre revenirea lui Isus Hristos şi sfârşitul lumii. Se observă chiar o susţinere diferită a persoanelor de către Departamentul Cultelor şi Securitate. Pe de altă parte dosarele conţin materiale complete de la orele muzicale, inclusiv numele celor care au dirijat, au recitat o poezie, sau au prezentat o temă. Există de asemenea un volum impresionant de predici redate aproape textual. Agenţii şi informatorii au avut de muncă, nu glumă. Materialele respective pot constitui o arhivă care lipseşte bisericii adventiste la ora actuală. Următoarele episoade redau câteva exemple de note informative legate de desfăşurarea serviciilor publice de închinare în biserica de pe strada Labirint 116 (fostă Ghenadie Petrescu 116), cu eventuale referiri şi la alte biserici din Bucureşti.

Notă dată de agentul “Florin Constantin” la casa conspirativă “Pescăruş” (30.06.1961) despre ora muzicală şi ce a zis (…). „Pastorul Ghioaldă [al bisericii Labirint] aprobă asemenea programe, le găseşte bune, deoarece chiar el atrage atenţia la rămânerea tari pe poziţie de rezistenţă, şi este pe linia conducerii bisericii care anunţă prin gura lui Coconcea Octavian ‘Să fim gata să bem cupa prigoanei şi a suferinţei’, prin aceea a lui Tachici ‘Stăm ca străjerii ca să nu se aducă nici o abatere’, iar Crişan adăuga ‘Noi vom sta tari şi vom da la o parte orice piatră ce s-ar aşeza în calea bisericii, rămânând consecvenţi principiilor’. Şi toate acestea de la amvoane, şi nimeni nu aude, nimeni nu înţelege ce se spune şi toţi aprobă, iar Crişan strigă ‘săriţi şi opriţi pe Florescu ce vrea să împiedice în această activitate frumoasă a noastră de ridicare a membrilor la o acţiune de luptă de rezistenţă’, iar Departamentul i se alătură dacă nu în vorbe cel puţin tacit, felicitându-l, aprobându-i premii, pentru această activitate, îşi închide ochii şi-şi astupă urechile şi sare în ajutor oprind pe Florescu să le strice bunătate de lucrare.”

Notă ofiţer: “(…) este urmărit în acţiune de verificare. Este un element foarte fanatic. Se va întocmi un referat cu propuneri pentru a i se retrage recunoaşterea, iar acţiunea va fi transformată în acţiune informativă. În activitatea sa (…) este susţinut de Ghioaldă Pavel, . . . . Acesta refuză colaborarea cu organele de securitate. Dacă va continua pe această linie, . . . se va face propuneri pentru a i se retrage recunoaşterea.”


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: