Posted by: remembering7 | September 24, 2008

Cazul X – 14


În contextul evenimentelor politice (moartea lui Stalin sau a lui Gheorghiu-Dej, congresele partidului comunist şi alegerile cincinale, revolta de la Budapesta, “Primăvara de la Praga”) predicile erau analizate până în cel mai mic detaliu pentru a descoperi ce mesaje subliminale sau codificate ar putea conţine. În biserici erau prezenţi pe lângă informatori, şi reprezentanţi ai Departamentului Cultelor care în mod oficial verificau ceea ce se predica. În urma predicii despre parabola talanţilor, un pastor a fost invitat la o discuţie în care a fost acuzat că, de fapt, el nu a vorbit despre talanţi ci despre dolari americani. Iar membrii au înţeles mesajul codificat. Iată un alt exemplu, de data aceasta legat de cazul X:

Notă informativă dată de agentul “Teta” la casa conspirativă “Olga” (26.08.1963) despre predica lui (…) despre puterea lui Dumnezeu de a schimba pe faraonul ateu din timpul lui Moise, „având câteva expresii subtile care se pot interpreta altfel decât din punct de vedere religios. . . . Aluzia devine limpede că se urmăreşte acelaşi scop, adică se îndeamnă la răbdare şi rezistenţă până la declanşarea evenimentelor [?]. Sursa a observat că predicile în general sunt înregistrate pe bandă de magnetofon de către Bogdan Grigore din Bucureşti, str. Trinităţii 31-33. Acesta a spus sursei că intenţionează ca în cursul verii, în concediu, să călătorească prin ţară cu bilet în circuit să redea aceste predici înregistrate în comunităţile unde va face popasuri.”

Nota biroului securităţii: “Este semnificativ faptul că în general pastorii adventişti în cadrul predicilor, pe lângă faptul că nu actualizează predicile lor [!], le dă o intrepretare din care se deduce foarte uşor poziţia lor duşmănoasă, dând speranţe ’credincioşilor’ că actualele stări de lucruri se vor schimba, predici pe care credincioşii le aprobă. Agentul urmează să stabilească şi pe mai departe interpretarea pe care o dau predicatorii unor teme pe care le dezbat şi să vadă care este reacţia şi comentariile credincioşilor după predică. Bogdan Grigore este în atenţia noastră, se vor lua măsuri de verificare.”

Alte menţiuni din predici în timpul alegerilor din România din 1965 (când Nicolae Ceauşescu a fost ales Preşedinte iar Republica Populară Română a devenit Socialistă) se regăsesc în nota informativă dată de “Florin Constantin” la casa “Gioconda” în hol (07.03.1965).


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: