Posted by: remembering7 | December 27, 2009

Cazul V – 27


Intrucat se apropie data alegerilor, iar Departamentul il sustine pe (…), sub masca oficială a Militiei, Securitatea solicită păreri.

„Am cunoscut pe dl (…) în anul 1947 la Braşov când am fost elev la Seminarul Teologic de la Stupini. Un om activ, plin de energie, milităros, foarte concis la vorbire şi uneori foarte nervos. De atunci l-am întâlnit în calitate de consilier la Conferinta (…). Cu ocazia adunării generale a Uniunii din anul 1967 Dl. Păun . . . a fost ales consilier la Uniune şi Dl. (…) a fost numit (…) Conferinţei, funcţie în care se găseşte şi astăzi. Are o soţie cumsecade şi o fiică căsătorită, cu un copil. O familie unită şi apreciată. Comportamentul său socotesc că izvorăşte din motive sincere, urmărind să menţină disciplina în rîndul personalului Conferintei (…). Intenţia este lăudabilă însă metodele sunt uneori defectuoase. Datorită atitudinilor sale a intrat în conflict cu mulţi colaboratori şi chiar cu preşedintele conferinţei, Dăneţiu Ion. Menţionez printre alţii, din auzite, pe Mihai Popa, consilier la Conferinta (…). Se pare că metoda tăvălugului nu mai este la zi iar dânsul nu-şi dă seama de acest lucru. Nu cunosc la dânsul atitudini antisociale sau antistatale. De obicei îşi exprimă deschis părerile şi are curajul răspunderii şi opiniei. În neumărate rânduri şi-a exprimat dezacordul de a colabora cu consilierii Uniunii în problemele cultice, mai ales atunci când dânsul avea altă părere decât hotărârile Comitetelor. În general socoteşte că părerea dânsului trebuie să se ia în seamă ca fiind singura justă.”


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: