Posted by: remembering7 | January 3, 2010

Paralela


O alta biserica demolata pe timpul regimului comunist este “Sfanta Vineri”. Gasiti aici un scurt istoric al demolarii, o paralela a demolarii bisericii “Grant” de langa podul cu acelasi nume.


Responses

  1. Apropo de o discutie de pe alt forum/ blog relativ la translatarea bisericilor. In continuare prezint un mic text cu aceasta tema avandu-l ca autor pe Stelian Tanase (sursa http://www.sferapoliticii.ro/sfera/126-127/art03-tanase.html):
    “Biserici translate: Biserica Olari, 1758, demolată la data de 22.09.1982. Ansamblul Schitul Maicilor. Biserica 1726/1982. În 1982, clădirile din jur, unde funcţiona Institutul Biblic sunt demolate, iar biserica a fost translată 245 m. Ansamblul Mihai Vodă. Cel mai vechi ansamblu mânăstiresc din Bucureşti, 1595. Monument de artă feudala românească. Ctitorie a lui Mihai Viteazu. Biserica , înconjurată în anii 80 de Arhivele Statului, de Muzeul Arhivelor Statului. Au fost distruse cu buldozerele iar biserica a fost translată 289 m, clopotniţa, 255 m, în primăvara 1985. Arhivele statului au fost demolate în ianuarie 1985, s-a folosit dinamita. Biserica Sfântu Ilie, Rahova. 1705, ctitorie brâncovenească, în vecinătatea Spitalului Brâncovenesc, avea picturi interioare de Gh. Tătătrescu. Clădirile din jur sunt demolate în 1984. Tot atunci – 19 iunie 1984 – biserica este translată 49 m în spatele blocurilor. Ansamblul mânăstiresc Antim, 1713-5, ctitoria lui Antim Ivireanu, cărturar, mitropolit al Ţării Româneşti. Centru de cultură, şcoală, tiparniţă. Chiliile au fost demolate în 1985. Biserica Sf. Ioan Nou 1766 (în piaţa Unirii). Translată la 30 mai 1986. Biserica Sf. Gheorghe Capra (în Pantelimon), translată în septembrie 1985.”


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: